Ma­du­ro för­ne­kar val­fusk

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VENEZUELA. Ve­ne­zu­e­las stats­å­kla­ga­re in­le­der en ut­red­ning om fusk kring va­let till den nya för­fatt­nings­för­sam­ling­en. Pre­si­dent Ma­du­ro ne­kar till an­kla­gel­ser­na, sam­ti­digt som pro­tes­ter om val­fusk vän­tas från op­po­si­tio­nen.

Ve­ne­zu­e­las stats­å­kla­ga­re Lu­i­sa Orte­ga Díaz sä­ger att hon har in­lett en ut­red­ning grun­dad på an­kla­gel­ser om att va­let till för­fatt­nings­för­sam­ling­en in­te gått rätt till.

– Jag har ut­sett två åkla­ga­re att ut­re­da de fy­ra che­fer­na på val­myn­dig­he­ten, sä­ger hon till CNN. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.