Påkörd sju­å­ring ut­om livs­fa­ra

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYCKA. Den sju­å­ri­ga flic­ka som i tis­dags blev påkörd av en bil ut­an­för Ti­erp be­döms in­te läng­re va­ra livs­ho­tan­de ska­dad, en­ligt en kom­mu­niké från Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set i Uppsa­la.

Flic­kan be­skrivs fort­fa­ran­de som myc­ket all­var­ligt ska­dad, men lä­get upp­ges va­ra sta­bilt. Den fy­ra­å­ri­ge poj­ke som ock­så blev påkörd be­skrivs lik­som ti­di­ga­re som all­var­ligt ska­dad.

To­talt blev sex barn påkör­da av en man i 80-års­ål­dern ut­an­för Ti­erp. Po­li­sen tror att bar­nen lek­te på el­ler vid si­dan av vägen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.