Fär­re fall av sjö­fyl­le­ri

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Det blir allt ovan­li­ga­re att folk kör båt un­der på­ver­kan av al­ko­hol, att dö­ma av Kust­be­vak­ning­ens kon­trol­ler.

– En­ligt vår upp­fatt­ning har det va­rit en mar­kant minsk­ning, sä­ger Frans Dah­lén, grupp­chef för sjö­po­li­sen i re­gi­on Väst, till Gö­te­borgs-pos­ten.

För­ra året ha­de 3,2 pro­cent av båt­fö­rar­na som kon­trol­le­ra­des av Kust­be­vak­ning­en en pro­mil­le­halt över den tillåt­na grän­sen, 0,2 pro­mil­le. Det är den lägs­ta an­de­len som upp­mätts se­dan sjö­fyl­le­ri­la­gen skärp­tes 2010. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.