Ils­ka ef­ter sank­tio­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. USA:S re­la­tion med Ryss­land har nått en ”far­lig lägsta­ni­vå”, en­ligt Do­nald Trump. Han läg­ger skul­den på kon­gres­sen som be­slu­tat om nya sank­tio­ner mot Ryss­land.

Ils­kan är stor i Ryss­land över de ame­ri­kans­ka sank­tio­ner­na. De in­ne­bär ett ”full­ska­ligt han­dels­krig”, en­ligt den rys­ke pre­miär­mi­nis­tern Dmitrij Med­ve­dev. Be­slu­tet, som god­kän­des av Do­nald Trump un­der ons­da­gen, har gru­sat Moskvas för­hopp­ning­ar om isloss­ning i re­la­tio­ner­na till Washing­ton. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.