FLYDDE REGNET – IN I ARRESTEN.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

När man­nen i 30­års­ål­dern släpp­tes ur arresten i cen­tra­la Gö­te­borg mitt i nat­ten fick han kal­la föt­ter – väd­ret var för då­ligt.

I syf­te att kom­ma till­ba­ka in slog man­nen sön­der ru­tor på po­lishu­set. Och han fick sin vil­ja ige­nom, skri­ver Af­ton­bla­det, med hän­vis­ning till ett Twit­ter­kon­to som han­te­ras av tre Gö­te­borgs­po­li­ser.

– Po­lis­pa­trul­len på plats tar in ho­nom igen miss­tänkt för ska­de­gö­rel­se, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Pe­ter Ad­lers­son till tid­ning­en.

Hän­del­sen in­träf­fa­de un­der nat­ten mot ons­da­gen. Man­nen har nu släppts. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.