Fak­ta: Trumps pro­tek­tio­nis­tis­ka politik

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump har gjort sig känd för en mer pro­tek­tio­nis­tisk politik. Un­der val­rö­rel­sen ut­fär­da­de han ett an­tal löf­ten som be­dö­ma­re be­fa­ra­de skul­le slå mot världs­han­deln och den glo­ba­la till­väx­ten. Vis­sa har ge­nom­förts, andra in­te. ■■Läm­na Världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tio­nen WTO.

■■Riv upp och/el­ler för­hand­la om fri­han­dels­av­ta­let Naf­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.