CITATET

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

”Jag äls­kar ci­tat, för det är ett nöje att åter­fin­na si­na eg­na tan­kar, vac­kert for­mu­le­ra­de med stor auk­to­ri­tet av nå­gon som är er­känt klo­ka­re än man själv.”

Mar­le­ne Di­etrich, tysk-ame­ri­kansk skå­de­spe­lers­ka och sång­ers­ka (1901–1992)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.