Win­berg till­ba­ka i Boorks trupp

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOCKEY: Dam­kro­nor­na in­led­de för­ra vec­kan Os-sä­song­en med två seg­rar mot Syd­ko­rea. Näs­ta upp­gift för svens­kor­na är fyr­na­tions­tur­ne­ring­en i Tranås den 25–27 au­gusti. Tyskland, Fin­land och Ryss­land står för mot­stån­det.

Lin­kö­pings ve­te­ran­for­ward Per­nil­la Win­berg, med 276 lands­kam­per, var in­te med i dub­bel­mö­tet i Syd­ko­rea men är nu till­ba­ka i för­bunds­kap­te­nen Leif Boorks trupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.