Isa­bel­la To­vek får star­ta på Ullevi

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Isa­bel­la To­vek, 22, är klar för att ri­da på Ullevi i slu­tet av må­na­den. – Det ska bli kul att va­ra på plats i en så­dan at­mo­sfär på se­ni­or-em. Man får kol­la och ta in så myc­ket man kan, sä­ger Isa­bel­la To­vek.

Den sto­ra Em-fes­ten in­leds i Gö­te­borg om drygt tre vec­kor. Isa­bel­la To­vek kom­mer ri­da kring­klas­ser som U25ryt­ta­re med sin Welt­lieb. Även De­ni­se Ljung­qvist och Li­na Dolk är ut­tag­na svens­ka dres­syr­ryt­ta­re me­dan Emma Jöns­son från Särö finns på re­serv­lis­tan.

DET ÄR LÖVSTA Future Challenge som nu även fått in­ter­na­tio­nell touch.

– Det är in­te of­ta man får upp­le­va ett se­ni­or-em på hem­ma­plan och sen få ri­da själv. Det spor­rar en verk­li­gen till att bli bätt­re i fort­sätt­ning­en, sä­ger Isa­bel­la To­vek. Hur är Welt­liebs form?

– Han känns jät­te­fin. Vi tog Sm-guld för­ra året i Young ri­der och nu har vi upp en klass. Det är kul att kun­na va­ra med och slåss förs­ta året som U25-ryt­ta­re. Jag hop­pas for­men hål­ler i sig må­na­den ut. Vi ska gö­ra vårt bäs­ta i Gö­te­borg.

TO­VEK MEDGER ATT hon ha­de bli­vit be­svi­ken om hon in­te ha­de kom­mit med.

– Klart det ha­de va­rit trå­kigt, då jag har satt upp det här som mål. Det är kul att man får va­ra med och vi har verk­li­gen chan­sen att kun­na lyc­kas. Vad går du in med för mål och för­vänt­ning­ar?

– Jag har in­te hun­nit tän­ka så långt, men sät­ter vi allt kan vi va­ra med och faj­tas om se­gern.

Bild: PRIVAT

NYTTIG ER­FA­REN­HET. Isa­bel­la To­vek får chan­sen att ri­da Lövsta Future Challenge International i sam­band med EM i Gö­te­borg i slu­tet av au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.