Fak­ta: Svens­kar­na som kas­tat över 60 me­ter

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Daniel Ståhl, 71.29

* Niklas Arr­he­ni­us, 65,72

* Simon Pet­ters­son, 64.88

* Benn Ha­rad­di­ne, 64,67

* Ax­el Härstedt, 63,90

* Leif Arr­he­ni­us, 61,04.

Far­bror Arr­he­ni­us hål­ler med. – Det är stor skill­nad från förr. I många år var jag den en­de i Sve­ri­ge över 60 me­ter. Det har bli­vit myc­ket bätt­re. Jag kän­ner mig bätt­re nu än nå­gon­sin. Vi ska till VM och vi­sa att Sve­ri­ge är ett dis­kus­land, sa han i sam­band med gen­re­pet Karl­stads GP.

I Lon­don ut­veck­la­de dis­kus­ve­te­ra­nen sitt re­so­ne­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.