Be­kräf­tat: Ney­mar klar för PSG

Hallands Nyheter - - Sporten -

PSG be­ta­la­de ut­köpsklau­su­len på 2,13 mil­jar­der kro­nor på tors­dags­kväl­len. Klub­ben be­kräf­ta­de se­na­re att 25-åring­en skri­vit på ett kon­trakt på fem år, värt runt 300 mil­jo­ner kro­nor per år en­ligt me­di­e­upp­gif­ter.

Ney­mar har in­te pre­sen­te­rats än på PSG:S webb­plats. Än så länge finns ba­ra ett vi­de­oklipp där Eif­fel­tor­net änd­rar färg till bra­si­li­ans­ka, ac­kom­pan­je­rat av sam­ba­mu­sik och tex­ten ”Han kom­mer”. Bar­ce­lo­na vär­va­de Ney­mar 2013 från bra­si­li­ans­ka San­tos och han har bil­dat en fruk­tad an­fall­s­trio med Lio­nel Mes­si och Lu­is Suá­rez. Han har gjort to­talt 105 mål för klub­ben, bli­vit Cham­pi­ons Le­a­gue-mäs­ta­re och vun­nit spans­ka li­gan två gång­er.

FOTBOLL:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.