VI SOM VILL TILL SPETS

Hallands Nyheter - - Sporten -

V75-1. Spets blir av­gö­ran­de här. Ut­an skor och vid full ladd­ning kan 1 See­dorf OM hål­la upp, det är vet­tig chans och där­för sing­el­strec­kas han. 2 Al Den­te är snabb, 3 Star Ad­vi­sor Jo­li har spet­sat 23 gång­er på 45 star­ter med fram­spår och 5 Food Mo­ney är rik­tigt vas­sa ut­ma­na­re.

V75-2. 1 Bom­bi­bitt SIR är vass bakom bi­len och trivs i spets. Det lär bli full ladd­ning. 2 BT’S Viclan­do kan öpp­na myc­ket bra och ut­ma­nar. 6 En­joy the Li­fe kom­mer med en ti­dig at­tack.

V75-3. 4 Hig­h­spi­rit är rik­tigt vass och bör spet­sa ut­an pro­blem. Kom­mer 2 Vin­cent Zaz el­ler 6 Sme­vi­kens Cru­i­ser fram först?

V75-4. 1 Le­sja Kong­en lad­das knap­past. 3 Pa­ve Faks öpp­na­de vasst se­nast. 4 Tor­pa Nick­las är rik­tigt snabb men 6 Fas­te Vi­king har än­då klart bäst spetschans.

V75-5. 1 Di­gi­tal Pro­duct är en snabb­star­ta­re, vet­tig chans att hål­la upp. 3 Say that Again ut­ma­nar lik­som 4 Bro­ad­way Ap­po­lo och 5 Klö­ver all Over. Får Bro­ad­way Ap­po­lo ta över?

V75-6. 1 Re Doc är rik­tigt bra ut och äls­kar att gå i led­ning­en, gis­sa om han lad­das? 2 Glo­bal Re­spons kan öpp­na, 4 Ajlex­is Cu­ba­no är en än­nu tuf­fa­re ut­ma­na­re och 5 Fi­nal Oak kan öpp­na men Re Doc bör spet­sa fel­fri.

V75-7. 1 Ural är bra ut och har bäs­ta lä­get. 4 Ja­ques No­ir är snabb men har ett svårt spår. 7 Up­stream spet­sa­de på Åby men var säm­re från spår 7 se­nast. Är än­då spetsfa­vo­rit här

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.