DA­GENS TVILLING

Hallands Nyheter - - Sporten -

Bro­ad­way Ap­po­lo (V75-5, bil­den) blir en av om­gång­ens stör­re fa­vo­ri­ter då han kom­mer med fy­ra ra­ka seg­rar och har lä­ge för led­ning­en. Möj­li­gen att han får svar av Di­gi­tal Pro­duct men käns­lan är att Ke­vin Oscars­son släp­per led­ning­en till fa­vo­ri­ten. Bro­ad­way Ap­po­lo ska slås i led­ning och från rygg le­da­ren bör Di­gi­tal Pro­duct ha vet­tig chans att bli tvåa.

blir mång­as spik på V75 den­na vec­ka. Vi gar­de­rar på den spel­for­men men han har än­då väl­digt bra vinst­chans och han sing­el­strec­kas som et­ta på Top 7. De värs­ta mot­bu­den som dessutom har bra lä­gen snur­ras bakom i jak­ten på stor­pot­ten.

SY­STE­MET 1. 4 Bro­ad­way Ap­po­lo

2. 1, 2, 6, 9

3. 1, 2, ,6, 9

4. 1, 2, 6, 9

5. 1, 2, 6, 9

6. 11 Flash Ham­me­ring

7. Say That Again

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.