PLUS & MINUS

Hallands Nyheter - - Sporten -

Fas­te Vi­king (V75-4) med Ör­jan Kihl­ström (bil­den) har rug­gigt bra form och han har bra spetschans över pas­san­de kort di­stans. Det är rik­tigt tufft emot men han mås­te räk­nas ti­digt. PLUS

Nil­lans Ka­vat (V75-2) har for­men på topp men att vin­na V75 från spår 12 över kort di­stans är svårt, spe­ci­ellt som Nil­lans Ka­vat är klart bäst då han är med där fram­me

MINUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.