Upp­åt för BMW

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

I andra kvar­ta­let steg BMW:S re­sul­tat ef­ter skatt med 13,6 pro­cent till runt 21 mil­jar­der kro­nor, en­ligt AFP. För­sälj­ning­en steg med 3,1 pro­cent till re­kord­ni­vån 25,8 mil­jar­der eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.