Böc­ker: Kort att lä­sa

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Som­mar­se­mes­ter är för många ti­den då man ska ”hin­na lä­sa böc­ker”. Om man job­bar i som­mar, el­ler av andra an­led­ning­ar in­te rik­tigt hittar ti­den för te­gel­ste­nar­na i bok­hyl­lan, är no­vel­len en un­derskat­tad bok­gen­re. I som­mar lä­ser jag ”No­vel­ler” av To­ve Jans­son som innehåller för­fat­ta­rens ti­di­ga­re ut­giv­na no­vell­sam­ling­ar ”Lyss­ners­kan”, ”Dock­skå­pet & andra be­rät­tel­ser” och ”Brev från Kla­ra & andra be­rät­tel­ser”. Sto­ra be­rät­tel­ser i kort for­mat pas­sar per­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.