Konst: Vec­kans ut­ställ­ning­ar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

På lör­dag har Var­bergs konst­klubb ver­nis­sage på Fol­kets Hus med en ut­ställ­ning där Ana Ca­ro­li­na Fle­ming, Lennart Lemp­ke, Mar­ga­re­ta

Hjorts­berg och Siv Eric­son vi­sar bil­der med bland an­nat lo­ka­la, ak­tu­el­la mo­tiv. Ut­ställ­ning­en på­går till 26 au­gusti. I hel­gen har ock­så det ny­öpp­na­de Gal­le­ri Krä­mers­gård, norr om Fal­ken­berg, ver­nis­sage för sin förs­ta ut­ställ­ning som är en sam­lings­ut­ställ­ning. Må­le­ri av bland andra Hel­ga Hol­mén och Gu­nil­la Wren­by, fo­to­gra­fi av bland andra Hil­le­vi Na­gel och Hn-med­ar­be­ta­ren Jonatan Bylars och ke­ra­mik av Ma­ri­an­ne An­der­berg vi­sas. I ut­ställ­nings­hal­len på Fal­ken­bergs Sp­ar­bank har Mi­chael Qvarse­bo från Halm­stad en ut­ställ­ning till 31 au­gusti. Ingela Alv­my­ren stäl­ler ut ak­va­rel­ler på Gal­le­ri Sten­sjö 2-6 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.