Park­mu­sik: Sjung­er på sista ver­sen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

På sön­dag 6 au­gusti an­ord­nas som­ma­rens sista kon­sert i So­ci­e­tets­par­ken när Vi­er Bril­len tra­di­tions­en­ligt av­slu­tar sä­song­en. Men än är det in­te slut. I kväll spe­lar Kim Lar­sen och Kjuk­ken. På lör­dag kväll spe­lar Bre­a­bach el­dig skotsk folk­mu­sik (de be­sö­ker Glom­mens fis­kek­rog i kväll).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.