Åter­komst: Mag­nus Carl­son i Var­berg – igen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

På Ström­ma Farm­lod­ge var det många (in­klu­si­ve jag själv) som ef­ter­frå­ga­de li­te mer hjär­ta och smär­ta från den ovan­ligt dan­san­te Mag­nus Carl­son. Vi har fått vå­ra bö­ner hör­da för på sön­dag kom­mer Mag­nus Carl­son till­ba­ka till Var­berg. Den­na gång till Ma­jas. Den­na gång spe­lar han en­sam med en pi­a­nist. Och den­na gång tar han med bå­de Wee­ping Wil­lows-, The Smit­hs- och li­te ”Nort­hern Soul”-ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.