Os-sta­di­on nu asyl­bo­en­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KA­NA­DA. Allt fler män­ni­skor sö­ker sig till Ka­na­da och myn­dig­he­ter­na har nu bör­jat an­vän­da den olym­pis­ka sta­di­on i Montre­al som bo­en­de för asyl­sö­kan­de.

Över 4 300 män­ni­skor har kom­mit gå­en­de över grän­sen från USA för att sö­ka asyl i Ka­na­da hit­tills i år. De fles­ta kom­mer till pro­vin­sen Que­bec där Montre­al är störs­ta stad. Många av de asyl­sö­kan­de sä­ger att de först kom­mit till USA, men nu läm­nar lan­det av räds­la för pre­si­dent Do­nald Trumps hår­da­re mi­gra­tions­po­li­tik. (Tt­reu­ters)

FOTO: RYAN REMIORZ/AP

Asyl­sö­kan­de ut­an­för den olym­pis­ka sta­di­on i Montre­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.