Ebo­la kvar i sper­ma ef­ter två år

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FORSKNING. Fors­ka­re har hit­tat ebo­la­rna i sä­des­väts­kan hos över­le­va­re två år ef­ter att de smit­ta­des av den all­var­li­ga blö­dar­fe­bern. Det vi­sar en stu­die som pub­li­ce­ras i Open Fo­rum In­fectious Di­se­a­ses.

Sper­ma­pro­ver togs på 149 män i Li­be­ria, varav 13 tes­ta­de po­si­tivt för ebo­la­rna. Hos el­va av des­sa var re­sul­ta­ten fort­fa­ran­de po­si­ti­va två år ef­ter att de in­fek­te­ra­des. Fors­kar­na an­ser att re­sul­ta­ten är ett be­vis för ett ebo­la in­te en­bart ska ses som en akut sjuk­dom, ut­an även har lång­sik­ti­ga ef­fek­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.