Råt­tin­va­sion stäng­er för­sko­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SAM­HÄL­LE. En råt­tin­va­sion tving­ar en för­sko­la i Mal­mö att stänga i två vec­kor och bar­nen är eva­ku­e­ra­de.

För­mod­li­gen är det ett byg­ge i när­he­ten som skrämt upp råt­tor­na och fått dem att flyt­ta över ga­tan, rap­por­te­rar SVT Nyheter Skå­ne.

– Så fort man bör­jar ro­ta i mar­ken störs råt­tor­na, sä­ger Ola Se­ve­rin på An­ti­cimex, till SVT.

För­sko­le­går­den mås­te nu sa­ne­ras. Fäl­lor är ut­sat­ta och mark­täc­kan­de bus­kar ska grä­vas upp så att råt­tor­na in­te ska kun­na göm­ma sig. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.