Chi­lenskt ja till ab­ort – i vis­sa fall

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■CHILE. Även un­der­hu­set i Chi­les par­la­ment har, med röst­siff­ror­na 22 mot 13, sagt ja till att tillå­ta ab­ort un­der vis­sa om­stän­dig­he­ter.

La­gen god­kän­des i mit­ten av ju­li i se­na­ten. Nu vän­tar en be­döm­ning från lan­dets för­fatt­nings­dom­stol, som görs på be­gä­ran av op­po­si­tio­nen. Ab­ort ska va­ra tillå­tet ef­ter våld­täkt, om mo­derns liv är i fa­ra el­ler om fost­ret har en död­lig miss­bild­ning.

Chile har se­dan 1989 haft ett total­för­bud mot ab­ort. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.