Stal mor­fin – gav kok­salt­lös­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SJUK­VÅRD. En sjuk­skö­ters­ka vid Hu­diksvalls sjuk­hus miss­tänks vid ett stort an­tal till­fäl­len ha stu­lit mor­fin. Pa­ti­en­ter­na fick kok­salt­lös­ning i stäl­let. Hon skrev även upp namn på pa­ti­en­ter som in­te skul­le få mor­fin alls för att själv kun­na få ut och an­vän­da det.

Nu åta­las kvin­nan för stöld och ringa nar­ko­ti­kabrott, rap­por­te­rar He­la Häl­sing­land.

Stöl­der­na har en­ligt åta­let på­gått från ja­nu­a­ri i fjol fram till maj i år. Sjuk­skö­ters­kan har er­känt och job­bar in­te kvar på sjuk­hu­set. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.