Fak­ta: Chan­sa ald­rig i svamp­sko­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄL­LA: LIVSMEDELSVERKET

■■Mat­svam­par är en bra käl­la till fi­ber, vis­sa vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler som till ex­em­pel ni­a­cin, mangan och ka­li­um. Vild­ploc­kad svamp bi­drar till vi­ta­min D, vil­ket är unikt bland ve­ge­ta­bi­lis­ka livs­me­del. Svam­par som kan­ta­rell, tratt­kan­ta­rell och karl­jo­han­svamp innehåller mer D-vi­ta­min än många fiskar­ter. ■■Ploc­ka ba­ra så­da­na svam­par som du är sä­ker på är bra mat­svam­par. Chan­sa ald­rig om du är det mins­ta osä­ker. Vis­sa ar­ter kan till och med va­ra död­li­ga. Kun­ska­pen ökar och svamp­böc­ker blir föråld­ra­de. Läs på i nya svamp­böc­ker om vil­ka svam­par du kan nju­ta av och vil­ka du ska und­vi­ka in­nan du ger dig ut i svamp­sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.