Bak­te­ri­e­en­zym skyd­dar vid trans­plan­ta­tion

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MEDICIN. Ett nytt för­sök­slä­ke­me­del som tar bort skad­li­ga an­ti­krop­par har gjort det möj­ligt för pa­ti­en­ter som an­setts omöj­li­ga att trans­plan­te­ra att få en ny nju­re. Lä­ke­med­let ska nu ge­nom­gå ut­vid­ga­de test.

Lä­ke­med­let är ett en­zym som hind­rar an­ti­krop­par från att ha sin ver­kan.

Un­ge­fär var tred­je pa­ti­ent som står i kö för en trans­plan­ta­tion har an­ti­krop­par mot de all­ra fles­ta do­na­to­rers or­gan. De får of­ta stå i kö så länge att de hin­ner av­li­da. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.