I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RWANDA. Pre­si­dent­val i Rwanda.

■■USA. Dom vän­tas i fall där en ung kvin­na upp­ma­na­de sin pojk­vän att ta li­vet av sig, vil­ket han se­dan gjor­de.

■■SOMMARPRAT. Kom­po­si­tö­ren Jacob Mühl­rad som­marpra­tar i P1.

■■KÄNDISTÄT MÄSSA. Jakt­mäs­sa i Sun­ne. Leif GW Pers­son, Chal­le Berglund och Dre­gen, med fle­ra del­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.