Dan­sa­re på tå för li­ka rät­tig­he­ter

Hallands Nyheter - - Tvguide - Emi­lie Tör­nqvist

De blan­dar klassisk ba­lett med drag­kul­tur och hu­mor. Les Bal­lets Troc­ka­dero de Mon­te Car­lo har re­vo­lu­tio­ne­rat ba­let­ten se­dan 1974.

”K Spe­ci­al”-do­ku­men­tä­ren ”Re­bel­ler på tå” föl­jer det världs­be­röm­da man­li­ga ba­lett­kom­pa­ni­et Les Bal­lets Troc­ka­dero de

Mon­te Car­lo bakom ku­lis­ser­na och på scenen.

Dan­sen­semb­len föd­des ur de våld­sam­ma pro­tes­ter­na mot en po­lis­raz­zia mot ho­mo­sex­u­el­la och trans­per­so­ner på ba­ren Sto­ne­wall Inn i New York 1969, känt som Sto­ne­wallupp­ro­ret. Hän­del­ser­na blev en mil­stol­pe i kam­pen för Hb­tq-per­so­ners rät­tig­he­ter, då gay­rö­rel­sen gick sam­man och slog till­ba­ka.

Klassisk ba­lett är van­ligt­vis full av kon­ven­tio­ner och ro­man­tis­ka kli­ché­er. Med sin kön­sö­ver­skri­dan­de pa­ro­di­ba­lett och tek­nis­ka bril­jans har ”The Trocks”, som dan­sar­na kal­las, fått hän­giv­na fans värl­den över.

Foto: Rick Rycroft/tt

Do­ku­men­tä­ren ”Re­bel­ler på tå” föl­jer en­semb­len på scen och bakom ku­lis­ser­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.