Ska­pad va­rel­se spri­der skräck

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I skräck­fil­men ”Mor­gan” mås­te ris­ka­na­ly­ti­kern Lee We­at­hers (Ka­te Ma­ra) av­gö­ra om va­rel­sen Mor­gan, som ska­pats i ett la­bo­ra­to­ri­um, ska få fort­sät­ta le­va. Lee job­bar på gen­tek­nik­fö­re­ta­get som ut­veck­lat den su­pers­mar­ta Mor­gan (Anya Tay­lor-joy). Ef­ter att Mor­gan at­tac­ke­rat en av fors­kar­na kal­las Lee till la­bo­ra­to­ri­et. Mor­gan verkar mänsk­lig, men är hon ofar­lig? Re­gis­sör är Lu­ke Scott (son till stjärn­re­gis­sö­ren Rid­ley Scott).

C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.