Stjärn­skott om sin scen­skräck

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I ”Som­mar i P1” be­rät­tar Jacob Mühl­rad om hur han som dys­lek­ti­ker käm­pa­de för att lä­ra sig no­ter och han­te­ra pa­nisk scen­skräck. I dag skri­ver han mu­sik åt någ­ra världs­kän­da kö­rer och or­kest­rar. P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.