Bra med högt gräs!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Eva

STADS­PLA­NE­RING. Lä­ser med gläd­je ar­ti­keln i da­gens (25.7) att Fal­ken­berg kom­mun drar ner på gräs­klipp­ning­en i kom­mu­nen! Strå­lan­de! Istäl­let för bul­ler och ben­sinång­or får vi vil­da blom­mor och in­sek­ter som hjälper till med pol­li­ne­ring. En smal klippt kant ut­med cy­kel­vä­gar och vägar ger in­tryck av ett vår­dat ut­se­en­de. Kanske in­te så dumt att ben­si­nen är dyr.

Även väg­kan­ter bör na­tur­ligt­vis spa­ras. Ibland räc­ker det att klip­pa en me­ter när­mast kör­ba­nan och läm­na res­ten. Bätt­ring där ock­så öns­kas! Små steg fram­åt!

Bild: BERTIL ERICSON / TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.