Vi­sa näs­ta pas­sa­ge­ra­re re­spekt!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Re­se­när

NEDSMUTSNING. Sitt­dy­nor­na i Hal­lands­tra­fi­kens bus­sar ser slit­na, sjas­ki­ga och smut­si­ga ut. An­tag­li­gen ef­tersom ung­do­mar of­ta sät­ter upp si­na föt­ter där med skor som in­te all­tid är så frä­scha. På hem­väg härom da­gen på 1:ans buss i Var­berg steg en mam­ma med sin dot­ter på bus­sen. De sat­te sig på plat­ser för äld­re och han­di­kap­pa­de – och mam­man(!) sat­te ge­nast sin sko på dy­nan mitte­mot.

Min re­flek­tion: den här per­so­nen är ing­en fö­re­bild för sin dot­ter. Hon har dess­utom en non­cha­lant in­ställ­ning till näst­kom­man­de pas­sa­ge­ra­re och fö­ga akt­sam­het om and­ras till­hö­rig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.