NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Tor­pa-kär­ra 6:119, Dal­vä­gen 14, Var­berg. Säl­ja­re: Ann-ma­rie Lin­néa He­i­no­nen. Kö­pa­re: An­na So­fia Hell­gren. Kö­pe­sum­ma: 3 700 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 633 000 (2015) kro­nor.

Fas­tarp 2:209, Fa­briks­ga­tan 2B, Tvåå­ker. Säl­ja­re: Ku­rorts­sta­den för­valt­ning AB. Kö­pa­re: Ma­ria Vik­to­ria Öberg. Kö­pe­sum­ma: 2 525 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 895 000 (2015) kro­nor.

Ge­takärr 6:36, Sen­som­marvä­gen 1, Var­berg. Säl­ja­re: Gi­ertz Olof Har­ry Ra­nes­ten. Kö­pa­re: Christi­na Ma­rie Ad­ler. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 473 000 (2015) kro­nor.

Tyl­le­red 1:23, Tyl­le­red 18, Tvåå­ker, Var­berg Mun­kaskog 4:1. Säl­ja­re: Gustav Egon An­ders­son och Gun Vi­van Ma­ri­ann An­ders­son. Kö­pa­re: Sven-ing­var Andre­as An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 517 000 (2014) kro­nor.

Säl­gen 1, Sälg­sti­gen 2, Var­berg.

Säl­ja­re: Kent Karl-erik Bladh. Kö­pa­re: Erik Jo­han­nes Ivars­son och Jen­ny Ma­ria Ivars­son. Kö­pe­sum­ma: 3 500 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 897 000 (2015) kro­nor.

Ås­by 3:22, Tor­ne­kulla­vä­gen 16, Ved­di­ge. Säl­ja­re: Ann-christin Mar­ga­re­ta Kri­s­ten­sen. Kö­pa­re: Ar­mend Sej­di­jaj och Al­ba­na Sej­di­jaj. Kö­pe­sum­ma: 2 070 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 204 000 (2015) kro­nor.

Fas­tarp 3:97, Fas­tarp 5, Tvåå­ker.

Säl­ja­re: Gustav Egon An­ders­son. Kö­pa­re: Sven-ing­var Andre­as An­ders­son. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 792 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.