Hög skyskra­pa brann i Du­bai

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Sto­ra de­lar av en 300 me­ter hög skyskra­pa i Du­bai, ett av värl­dens högs­ta bo­stads­hus, har eld­här­jats. Inga män­ni­skor ska­da­des, en­ligt lo­ka­la myn­dig­he­ter.

Sam­ma skyskra­pa, som kal­las Torch To­wer (”Fack­lan”), eld­här­ja­des 2015. (TT)

FOTO: KAMRAN JEBREILI/AP/TT

Bran­den ra­sa­de i en skyskra­pa vid ham­nen i Du­bai.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.