”Fri­köpt för 34 mil­jo­ner”

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Det kos­ta­de mot­sva­ran­de 34 mil­jo­ner kro­nor att få syd­af­ri­ka­nen Step­hen Mcgown fri ef­ter näs­tan sex år som giss­lan i Mali, upp­ger en un­der­rät­tel­se­käl­la för The New York Ti­mes.

Mcgown satt som fånge med svens­ke Johan Gustafs­son hos en ge­ril­lagrupp ef­ter att ha kid­nap­pats un­der en tu­ristre­sa. Nu har bå­da släppts. Fri­giv­ning­en av Mcgown för­hand­la­des fram bland an­nat ge­nom den syd­af­ri­kans­ka stif­tel­sen Gift of the Gi­vers. Bå­de Syd­af­ri­ka och Sve­ri­ge har för­ne­kat att det fö­re­kom­mit lö­se­sum­mor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.