Gif­ti­ga ägg även i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Ägg som in­ne­hål­ler det gif­ti­ga be­kämp­nings­med­let fi­pro­nil har sålts även i Sve­ri­ge, upp­ger Livs­me­dels­ver­ket.

Mil­jon­tals ägg som har kon­ta­mi­ne­rats med fi­pro­nil har dra­gits till­ba­ka i Ne­der­län­der­na, Bel­gi­en och Tyskland. I Ne­der­län­der­na har runt 180 ägg­pro­du­cen­ter tving­ats stänga sin verk­sam­het och fle­ra av dem har av­li­vat si­na höns­be­sätt­ning­ar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.