Fn-rap­port: Barn i mas­sak­rer

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■KONGO-KINSHASA. Över 250 män­ni­skor har dö­dats i De­mo­kra­tis­ka re­pu­bli­ken Kongo un­der våld­sam­he­ter och re­na mas­sak­rer mel­lan oli­ka mi­lis­grup­per.

Stri­dan­de som själ­va är barn in­går i mi­li­ser­na, vi­sar en rap­port från FN.

Mi­lis­grup­pen Kamu­i­na Nsa­pu, som stri­der mot den kon­go­le­sis­ka re­ge­ring­en se­dan ett år till­ba­ka, be­står till störs­ta de­len av barn. En del av dem är ba­ra sju år gam­la. To­talt har grup­pen dö­dat 79 män­ni­skor. (Tt­afp­reu­ters)

FOTO: OHCHR/AP/ARKIV

Ett barn vi­sar upp en ska­da ef­ter våld­sam­he­ter­na i Kongo-kinshasa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.