Gi­gan­tisk fisk­mark­nad brann

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■JAPAN. Sto­ra de­lar av vad som tros va­ra värl­dens störs­ta fisk­mark­nad har eld­här­jats. Bu­ti­ker och re­stau­rang­er i sju bygg­na­der på Tsu­ki­ji­mark­na­den i To­kyo brann ned och kraf­tig rök syn­tes över sta­den.

När bran­den var som mest om­fat­tan­de fanns 66 brand­bi­lar på plats. Be­kämp­ning­en av lå­gor­na för­svå­ra­des av trånga grän­der och väl­fyll­da la­ger.

De fles­ta hand­la­re ha­de stängt för da­gen när bran­den bröt ut sent på tors­da­gen ja­pansk tid. Ing­en män­ni­ska ska­da­des och or­sa­ken till bran­den är än­nu in­te känd. (Tt­reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.