I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

MAURETANIEN. Kon­sti­tu­tio­nell folk­om­röst­ning om att av­skaf­fa se­na­ten och änd­ra den na­tio­nel­la flag­gan.

IRAN. Pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni svärs in vid irans­ka par­la­men­tet.

SOMMARPRAT. Pro­gram­le­da­ren, skå­de­spe­la­ren och jour­na­lis­ten Sven Me­lan­der som­marpra­tar i P1.

PRIDEPARAD. Årets Prideparad går ge­nom Stock­holm, mel­lan Kungs­holmstorg och Ös­ter­malms IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.