Le­an­der kla­ra­de kval­grän­sen

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Hon gör sin förs­ta ma­jor. Då im­po­ne­rar My Le­an­der, 22. Hon tog sig för­bi kval­grän­sen i Bri­tish Open. – Jag är rik­tigt nöjd, sä­ger hon till Svensk Golf.

Ama­tö­ren My Le­an­der – som gör sin förs­ta ma­jor­täv­ling i kar­riä­ren – har in­lett Bri­tish Open bravur­ar­tat. Hon gick den and­ra run­dan på två un­der par ef­ter tre bir­di­es och en bo­gey och lig­ger på to­talt tre un­der par i täv­ling­en.

DET RÄCK­TE FÖR att kla­ra kval­grän­sen. Och där­med får hon spe­la de av­slu­tan­de två run­dor­na i hel­gen.

– Jag är rik­tigt nöjd. Sla­gen är bra och put­tar­na satt där jag vil­le, sä­ger hon till Svensk Golf.

Hon lyc­ka­des ock­så be­mäst­ra det vå­ta un­der­la­get.

– Li­te regn har det va­rit men ba­nan kla­rar det otro­ligt bra, så det har in­te på­ver­kat mer än att det kan va­ra job­bigt att spe­la i, sä­ger My Le­an­der.

Men bäs­ta svens­ka är fort­fa­ran­de An­na Nordqvist som fort­sät­ter att spe­la sta­bilt – trots kör­tel­fe­bern.

Världs­tol­van stod för yt­ter­li­ga­re en fin run­da och gick på två un­der par. Hon le­ve­re­ra­de tre bir­di­es och en för­smäd­lig bo­gey som kom på det sex­ton­de hå­let.

Nu lig­ger hon på to­talt sex un­der par, vil­ket pla­ce­rar hen­ne på en de­lad ni­on­de plats, fem slag bakom le­dan­de In-kyung Kim, Syd­ko­rea.

Yt­ter­li­ga­re två svens­kor tog sig för­bi kval­grän­sen, som lan­dan­de på mi­nus ett, det var Ma­de­le­ne Sag­ström och Per­nil­la Lind­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.