Ska­dad Lal­la­na bor­ta två må­na­der

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Li­ver­pool-spe­la­ren Adam Lal­la­na kom­mer att mis­sa fle­ra må­na­ders spel på grund av en lår­ska­da.

”Vi får nog räk­na bort ho­nom i au­gusti och sep­tem­ber”, sä­ger trä­na­ren Jür­gen Klipp till klub­bens webb­plats.

Lal­la­na var en av Li­ver­pools bäs­ta spe­la­re för­ra sä­song­en, då la­get kom fy­ra i Pre­mi­er Le­a­gue. Lands­lagsmitt­fäl­ta­ren spe­la­de 31 li­ga­mat­cher och gjor­de åt­ta mål.

Utö­ver li­ga­mat­cher mot bland an­nat Ar­se­nal och Man­ches­ter Ci­ty mis­sar Lal­la­na dub­bel­mö­tet med Hof­fen­heim i Cham­pi­ons Le­a­gu­ekva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.