Berg­gren: ”Jag har kom­mit in i det bra”

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Der­byt se­nast var en be­svi­kel­se för Bo­is. 1-2 i slut­mi­nu­ter­na ef­ter touch på Bo­is-spe­la­re vid bå­da må­len. Men det ska nu va­ra glömt och bat­te­ri­er­na lad­da­de för hem­ma­mö­tet mot Ös­ters IF.

Gustav Berg­gren, som gjor­de sin and­ra match från start se­nast, var be­redd på hår­tor­ken ef­ter för­lus­ten mot FFF.

– Vi för­lo­ra­de, men Jör­gen var än­då nöjd med vår in­sats. Jag tyc­ker väl ock­så att vi för­tjä­na­de mer, sä­ger Gustav Berg­gren.

– Vi spe­la­de än­då myc­ket bätt­re än mot Ge­f­le. För­hopp­nings­vis kan vi byg­ga vi­da­re på det och hö­ja oss någ­ra ni­vå­er till så kan vi spe­la fin fotboll mot Ös­ter på lör­dag.

Det var in­te så länge se­dan la­gen möt­tes. Sista mat­chen in­nan som­marup­pe­hål­let tog Ös­ter emot Bo­is i ett mö­te som slu­ta­de 5-2 till Ös­ters för­del, ef­ter en 2-0-led­ning med ba­ra sju mi­nu­ter spe­la­de.

– Jag har in­te så bra koll på Ös­ter. Jag frå­ga­de någ­ra i la­get som sa att de ha­de en tuff bor­t­a­match där un­der vår­sä­song­en. Men inga mat­cher är lät­ta i den här se­ri­en, så det blir nog tufft hem­ma ock­så.

ÖS­TER LIG­GER PÅ sjät­te plats i ta­bel­len, med fem po­äng mer än Bo­is som lig­ger på ti­on­de plats med 20 po­äng.

I mö­tet mot Fal­ken­berg stod Gustav Berg­gren för en stark in­sats på mit­ten, men låg far­ligt nä­ra kort he­la mat­chen.

– Jag har tänkt li­te på det ef­teråt, jag bor­de kanske ha haft ett gult. Men det blev li­te som det blev, det var län­ge­sen jag spe­la­de så jag var väl tag­gad. Det var li­te ex­tra der­by­käns­la ock­så.

Bra start för dig i Bo­is-trö­jan än­då?

– Ja, jag snac­ka­de med någ­ra kom­pi­sar som sa att det är en tuff se­rie, och att det kan va­ra svårt att sy­nas så här i bör­jan. Men jag tyc­ker att jag har kom­mit in i det gans­ka bra hit­tills.

Hur har om­ställ­ning­en från BK Häc­ken va­rit?

– Det är myc­ket nytt, men jag kom­mer in i det mer och mer. Jag bor kvar i Gö­te­borg, men pend­lar hit. Så den störs­ta skill­na­den är att jag får ta li­te mer an­svar och ord­na med fru­kost och lunch själv. Men det fun­kar bra, så jag är ba­ra po­si­tivt över­ras­kad med det mesta med den här flyt­ten.

Bild: MI­CHAEL ERICHSEN

NY PÅ MIT­TEN. Gustav Berg­gren har lå­nats in från BK Häc­ken och bör­jar kom­ma in i Bo­is sätt att spe­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.