HV71 lå­nar be­kant mål­vakt

Hallands Nyheter - - Sporten -

HV71 lå­nar mål­vak­ten Jo­nas Gun­nars­son från Shl-kon­kur­ren­ten Mal­mö, skri­ver klub­ben i ett press­med­de­lan­de.

”Han an­slu­ter till oss på mån­dag och kom­mer va­ra här till och med sista ok­to­ber”, sä­ger HV71:S sport­chef Johan Hult.

25-åri­ge Gun­nars­son har ti­di­ga­re i kar­riä­ren spe­lat fem sä­song­er för HV71. Han till­hör Mal­mö, men kom­mer när­mast från en se­jour i Ahl­la­get Mil­wau­kee Ad­mi­rals.

”Vi är i en si­tu­a­tion där Fred­rik Pet­ters­son-went­zel re­ha­bi­li­te­rar sig från sin ope­ra­tion och då dök möj­lig­he­ten att lå­na Jo­nas upp och det är vi väl­digt gla­da för. Vi kän­ner Jo­nas väl från sin tid i klub­ben och vet vil­ken bra kil­le och mål­vakt det är”, sä­ger Johan Hult.

ISHOC­KEY:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.