Sun­dqvist mål­skytt när Bua vann stort

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5 HAL­LAND: Bua kros­sa­de To­rup/rydö med 4-0 när hem­ma­la­gets mål­vakt blev ut­vi­sad re­dan i and­ra mi­nu­ten.

– Vi gör dess­utom mål på fri­spar­ken så det var klart en bra start, sa Ger­ry Gun­nars­son. Två mål gjor­des i var­de­ra halv­lek. Ett gjor­des av Ro­bin Sun­dqvist, som ska­da­de sig in­nan sä­songstart.

– Ro­bin spe­la­de 45 för­ra mat­chen och 45 mi­nu­ter den här. Vi får ta det för­sik­tigt, men det är ro­ligt att han är till­ba­ka, sa Ger­ry. Se­gern var egent­li­gen ald­rig ho­tad. – Med nor­mal ut­del­ning ska vi sät­ta någ­ra bol­lar till, men jag är nöjd än­då. 4-0 på bor­ta­plan och vi gör en ge­di­gen in­sats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.