Mitt­fäl­ta­re an­slu­ter till Halmstad

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Halmstad för­stär­ker trup­pen med en mitt­fäl­ta­re. Pon­tus Sil­fwer från den nors­ka klub­ben Mjön­da­len an­slu­ter till klub­ben. Kon­trak­tet är skri­vet över 2020.

”Han har en bra pass­nings­fot, bra skott och ett långt in­kast. Han är dess­utom hårt ar­be­tan­de. Vi är gla­da att vi är kla­ra med denna värv­ning”, sä­ger To­ny Karls­son, HBK:S ord­fö­ran­de i ett ut­ta­lan­de.

Pon­tus Sil­fwer har ett för­flu­tet i Gif Sundsvall och i Tä­by­klub­ben Frej, som var den se­nas­te svens­ka klub­ben 26-åring­en till­hör­de in­nan han flyt­ta­de till Nor­ge i bör­jan av året.

Sil­fwer var Halm­stads tred­je värv­ning den här som­ma­ren, de öv­ri­ga två är Johan Ore­mo och Höskuldur Gunnlaugsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.