Mer om: ”Shi­ne on” och ”The white al­bum”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* ”Dark Si­de of the moon” av Pink Floyd från 1973 är ett av värl­dens mest kän­da al­bum in­om gen­ren som kal­las för ”fu­sion” el­ler psy­ke­de­lisk rock. Mu­si­ken skul­le hand­la om sa­ker som gjor­de folk to­ki­ga, med fo­kus på ban­dets eg­na upp­le­vel­ser och den for­ne band­med­lem­men Syd Bar­retts men­ta­la ohäl­sa. * ”The White Al­bum” kom 1968 och het­te egent­li­gen ”The Be­at­les”. Al­bu­met rym­mer oli­ka ty­per av lå­tar med allt från bal­la­der och folk­mu­sik till rock och mer ex­pe­ri­men­tell mu­sik. Bland hit­sen på ski­van finns till ex­em­pel ”Ob-la-di, Ob-la-da” och ”Back in the USSR”. * ”Shi­ne On” som spe­las i kväll be­står av: Hans Scha­ko­nat på gi­tarr och sång, Tor­björn Karls­son på trum­mor, Johan Juss­lin på key­bord, Pe­ter Bengts­son på gi­tarr och sång, Mat­ti­as Mår­tens­son på bas och sång, Ma­til­da Schough på sång, Christi­na Tellqvist på sång, Rey Ove Kar­len på key­bord, Hen­rik Oh­lin på gi­tarr och sång och Jör­gen So­ne­malm på sax­o­fon och sång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.