Nya Will & Gra­ce får en and­ra sä­song

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den 28 sep­tem­ber kom­mer Will & Gra­ce till­ba­ka till tv-ru­tor­na ef­ter över tio års från­va­ro. Men re­dan nu är det klart att ko­me­di­se­ri­en får en and­ra sä­song, med­de­lar NBC.

Skå­de­spe­lar­na Eric Mc­cor­mack, Deb­ra Mes­sing, Se­an Hay­es och Me­gan Mul­lal­ly är al­la med i den ef­ter­läng­ta­de åter­koms­ten och så även i sä­song två. Även pro­du­cen­ter­na Max Mutch­nick och Da­vid Ko­han är till­ba­ka till­sam­mans med re­gis­sö­ren Ja­mes Bur­rows.

Will & Gra­ce sän­des mel­lan 1998 och 2006 och hand­lar i kort om ett kom­pis­gäng i New York.

Det finns ing­et pre­miär­da­tum för sä­song två. (TT)

Bild: EVAN AGOSTINI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.