Jät­te­fes­ti­val ut­rymd ef­ter storm­var­ning

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Mu­sik­fes­ti­va­len Lol­la­pa­loo­za i Chi­ca­go fick nat­ten till fre­da­gen svensk tid ut­rym­mas på grund av en an­nal­kan­de storm, skri­ver fle­ra me­di­er.

Ef­ter larm från Na­tio­nal We­at­her Ser­vice tving­a­des be­sö­kar­na läm­na Grant Park där fes­ti­va­len hålls och många fick till­bringa res­ten av kväl­len i un­der­jor­dis­ka här­bär­gen, skri­ver Chi­ca­go Sun­ti­mes.

Utrym­ning­en sked­de när kväl­lens störs­ta drag­plås­ter Lor­de Mu­se pre­cis satt igång si­na kon­ser­ter.

För­ra året loc­ka­de Lol­la­pa­loo­za 300 000 be­sö­ka­re.

och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.