FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Var­för in­te byg­ga i Him­le?”:

An­ne­li Schaa­ke Ba­ra bygg Hans Hansson Hur kan man hit­ta på nå­got så ur­bo­ta dumt som att en­bart för­tä­ta och för­ful­la vå­ra stads­kär­nor ????

Tho­bi­as Uve­stedt Se över strand­skyd­det på lan­det så att man kan byg­ga.

Gö­ran Nils­son Byg­ga i ham­nen är väl ing­en hitt en hamn är en hamn men byg­ga i Him­le är ju vet­tigt mil­jön är bra men det är väl svårt att få Hjärn­dö­da att tän­ka

Cal­le Nils­son Mm.. då kanske de kan bli li­te yta mel­lan hu­sen med och in­te 3 me­ter mel­lan var­je hus­vägg som det är i stan.. att byg­ga en vil­la på tex bre­a­red för­står jag in­te, då kan man li­ka gär­na bo i en hy­reslä­gen­het så tätt som dom lig­ger..

Su­ne Sa­täng För­tä­ta him­leån... då blir ju al­la gla­da! :)

Ru­ne Da­vids­son Ja bygg mer ut­an­för cent­rum. Fötät­ning­en i cent­rum är ba­ra av on­do.

Chris­ter Kril­le Eklund Var­för ska man ri­va stads­kär­nan för att byg­ga nytt? Bygg ut istäl­let!

BILD: LARS-GUNNAR JOHANSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.