Ovär­dig allsång

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Ul­la Britt

FRAMTRÄDANDE. Vi här hem­ma satt som van­ligt vid TVN för att lyss­na och se Lot­ta på Allsång­en på Li­se­berg.

Trev­ligt pro­gram, men i går tyck­te vi det var li­te väl ovär­digt. Där står, går och halv­spring­er Li­nus och Per med ar­mar pe­kan­de mot him­len. Hop­par och sjung­er den fi­na psal­men ”Pär­le­por­ten”.

JAG ÄR IN­TE spe­ci­ellt kyrk­lig, men jag gör stor skill­nad på vad som pas­sar sig på en allsång­s­kväll och på psal­mer som till­hör kyr­kan.

Det­ta spratt­lan­de, ihop med en psalm, får det att ry­sa in­om mig. Ett an­nars trev­ligt pro­gram som al­la kan nju­ta av, men i det­ta fall tyc­ker jag mig kun­na re­a­ge­ra för det­ta be­te­en­de. Ti­der­na för­änd­ras och allt skäm­tas om nu.

Men jag re­a­ge­ra­de stort. Det var en psalm och den hör till kyr­kan. In­te i Lot­tas pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.